Bevegelighetstrening og personlig trening

Bevegelighetstrening, også kjent som mobilitetstrening, er en viktig del av et helhetlig treningsprogram. Det handler om å forbedre kroppens fleksibilitet, bevegelsesomfang og mobilitet. Bevegelighetstrening kan bidra til å redusere risikoen for skader, forbedre idrettsprestasjoner og øke den generelle livskvaliteten. I denne artikkelen vil vi blant annet se nærmere på hva bevegelighetstrening er, hvorfor det er viktig og hvordan en personlig trener kan hjelpe deg med å oppnå dine mål innen bevegelighet. Vi tar også for oss yoga som en treningsform for økt bevegelighet og ser dessuten nærmere på bevegelighetstrening for eldre og dem med hypermobile ledd.

En kvinne som ufører en yoga øvelse

Bli matchet med en personlig trener

Fyll ut et enkelt skjema så matcher vi deg med den personlige treneren som best dekker dine behov

personal trainer and female client
En forfatter av artikler

Øyvind Bringedal

Publisert: 04-23-2023

Bevegelighetstreningens komponenter

Bevegelighetstrening består av flere ulike komponenter, som inkluderer:

 1. Statisk stretching: Dette er øvelser hvor du holder en bestemt posisjon i en viss tidsperiode, vanligvis mellom 15 og 60 sekunder. Statisk stretching bidrar til å øke fleksibiliteten og redusere muskelstivhet.
 2. Dynamisk stretching: I motsetning til statisk stretching involverer dynamisk stretching aktive bevegelser for å forbedre bevegelsesomfanget og øke blodsirkulasjonen i musklene. Dette kan inkludere arm- og beinsving, hoftebøyning og skulderrotasjoner.
 3. Myofascial release: Denne teknikken fokuserer på å løsne opp stramme muskelfascier og forbedre blodsirkulasjonen ved hjelp av massasjeroller, massasjeballer eller hender.
 4. Eksentrisk trening: Dette er en type styrketrening som fokuserer på den eksentriske delen av en muskelkontraksjon. Dette kan hjelpe til med å forbedre muskelstyrke og fleksibilitet samt redusere risikoen for skader.

Fordelene ved bevegelighetstrening

Bevegelighetstrening kan gi en rekke fordeler, som inkluderer:

 1. Forebygging av skader: Økt fleksibilitet og bevegelsesomfang kan redusere risikoen for muskelstrekk, forstuing og andre skader.
 2. Forbedret idrettsprestasjon: God bevegelighet gjør det lettere å utføre idrettslige bevegelser og kan bidra til å forbedre prestasjonen innen ulike idretter.
 3. Økt livskvalitet: Bedre bevegelighet kan gjøre hverdagslige aktiviteter lettere og bidra til økt livskvalitet.
 4. Redusert muskelstivhet og smerte: Bevegelighetstrening kan bidra til å redusere muskelstivhet og smerte, spesielt for personer som sitter mye eller utfører repeterende bevegelser.

Yoga og bevegelighetstrening

Yoga er en populær og effektiv metode for å forbedre bevegelighet og fleksibilitet. Gjennom en rekke ulike posisjoner og bevegelser, kalt asanas, bidrar yoga til å strekke og styrke musklene og leddene i kroppen. Praksisen fremmer også en økt bevissthet om pusten og kroppen, noe som kan bidra til en bedre kroppsholdning og bedre koordinasjon. Mange yogastiler, som Hatha, Vinyasa og Yin, legger stor vekt på bevegelighet og fleksibilitet, og kan derfor være et godt supplement til øvrig bevegelighetstrening.

Alder og bevegelighet

Bevegeligheten i kroppen har en tendens til å avta med alderen. Dette skyldes flere faktorer, som tap av muskelmasse, redusert elastisitet i bindevevet og redusert produksjon av synovialvæske i leddene. Dette kan føre til stivhet, nedsatt funksjon og økt risiko for skader. Det er derfor viktig å opprettholde og forbedre bevegeligheten gjennom hele livet ved hjelp av regelmessig trening og fysisk aktivitet. Eldre personer kan ha spesielt stor nytte av bevegelighetstrening og bør konsultere en helse- eller treningsekspert for å få veiledning om passende øvelser og teknikker. For øvrig er det ikke bare særlig viktig med bevegelighetstrening for eldre, men også styrketrening blir viktigere og viktigere ettersom årene går.

Bevegelighetstrening for personer med hypermobile ledd

For personer med hypermobile ledd, det vil si ledd som har et unormalt stort bevegelsesomfang, kan det være nødvendig å tilpasse bevegelighetstreningen. I stedet for å fokusere på å øke bevegeligheten ytterligere, bør personer med hypermobile ledd legge vekt på å styrke musklene rundt leddene og forbedre kroppens stabilitet og kontroll. Dette kan bidra til å redusere risikoen for skader og leddsmerter. Det kan være lurt å konsultere en fysioterapeut eller personlig trener med erfaring i å jobbe med hypermobile personer for å få veiledning om passende øvelser og tilnærminger.

Hvordan en personlig trener kan hjelpe deg med bevegelighetstrening

Dersom du har behov for, eller ønsker å forbedre din bevegelighet, kan en personlig trener hjelpe deg med dette på flere forskjellige vis. Blant annet gjennom:

 1. Individuell tilpasning: En personlig trener kan lage et bevegelighets-program som er spesielt tilpasset dine behov og mål. Dette kan inkludere spesifikke øvelser og teknikker som er relevante for din idrett, alder, kjønn og tidligere skader.
 2. Teknisk veiledning: En personlig trener kan gi deg tilbakemelding på din teknikk og hjelpe deg med å utføre øvelsene riktig. Dette er viktig for å få maksimalt utbytte av treningen og minimere risikoen for skader.
 3. Progresjon og variasjon: En personlig trener kan sørge for at treningen din inneholder progresjon og variasjon, slik at du hele tiden utvikler deg og forbedrer bevegeligheten. Dette kan også bidra til å holde treningen interessant og engasjerende.
 4. Motivasjon og ansvarlighet: En personlig trener kan være en god motivator og bidra til å holde deg ansvarlig for dine treningsmål. Dette kan være spesielt viktig når det gjelder bevegelighetstrening, da det kan være utfordrende å opprettholde disiplinen og motivasjonen over tid.
 5. Tverrfaglig samarbeid: En personlig trener samarbeider ofte med andre andre helsefaglige yrkesgrupper, som fysioterapeuter, kiropraktorer og massører. Disse besitter ofte særskilt kompetanse om ledd, muskler, rehabilitering osv. Ved hjelp fra et tverrfaglig helseteam kan du sikre trening som er optimalisert for deg og den bevegeligheten du søker å oppnå.

Konklusjon

Bevegelighetstrening kan utgjøre en viktig del av et godt treningsprogram og kan bidra til å forbedre fleksibilitet, bevegelsesomfang og mobilitet. Det finnes flere ulike komponenter innen bevegelighetstrening, og en personlig trener kan hjelpe deg med å utvikle et individuelt tilpasset program som tar hensyn til dine behov og mål. Ved å investere i bevegelighetstrening og jobbe sammen med en personlig trener, kan du oppnå bedre idrettsprestasjoner, redusere risikoen for skader og øke livskvaliteten. Enkelte grupper bør imidlertid unngå bevegelighetstrening, blant annet gjelder dette personer med hypermobile ledd. Vi anbefaler alle som ønsker å jobbe med bevegeligheten sin om å konsultere en person med særskilt kompetanse på dette området, som for eksempel en personlig trener, fysioterapeut eller kiropraktor.

Les også

image

Hjemmetrening

I en verden som stadig endrer seg, har hjemmetrening blitt et populært alternativ f...

image

Akram Hassen

Publisert: 12-01-2023

Les mer

image

Teknologi og trening

I en verden der teknologi og digital innovasjon kontinuerlig omskriver reglene for ...

En forfatter av artikler

Øyvind Bringedal

Publisert: 11-11-2023

Les mer

image

Treningsprogrammer - Den Ultimate Guiden

I denne artikkelen ser vi nærmere på treningsprogrammer. Hva de er, hvordan de kan ...

image

David Scavera

Publisert: 09-17-2023

Les mer