Personvernerklæring

Ptmatch.no

VENNLIGST LES INFORMASJONEN UNDER NØYE. DEN INNEHOLDER VIKTIG JURIDISK INFORMASJON FOR DEG SOM BRUKER AV DENNE NETTSIDEN.

Vår personvernerklæring ble sist oppdatert 30.06.2022

1. Innledende bestemmelser

1.1. Denne personvernerklæringen gjelder for ptmatch.no, som er eid og driftes av Digitalus AS - org.nr. 924 861 584

1.2. Digitalus AS (heretter "Selskapet") er "behandlingsansvarlig", jf. personvernforordningen Artikkel 4 punkt 7.

1.3. Selskapet er ansvarlig for at bestemmelsene i personopplysningsloven, personvernforordningen og annen relevant lovgivning til enhver tid blir overholdt på denne nettsiden.

1.4. Personvernerklæringen kan når som helst bli gjenstand for endringer. Du som besøkende av nettsiden plikter å holde deg oppdatert på de til enhver tid gjeldende bestemmelsene her.

2. Definisjoner

2.1. Med personsvern mener vi:

 • Vern av opplysninger som kan brukes til å identifisere, kontakte eller lokalisere en person.
 • Vern av enhver opplysning om en identifisert, kontaktet eller lokalisert person.
 • De nevnte opplysninger vil heretter omtales som "personopplysninger".

2.2. Med "bruker" mener vi:

 • Enhver besøkende på denne nettsiden

2.3. Med "matchingstjenesten" mener vi:

 • Denne nettsidens hovedtjeneste, som er å matche fysiske personer med personlige trenere. Dette skjer gjennom at brukeren fyller ut et skjema, og at informasjonen som fylles inn videreformidles til personlige trenere og treningssentre som vi samarbeider med.

3. Hva slags personopplysninger vi samler inn

3.1. Vi samler inn følgende personopplysninger fra alle brukere av denne nettsiden:

 • Brukerens IP-adresse
 • Brukerens nettleser
 • Brukerens operativsystem
 • Brukerens angitte språk på nettleseren
 • Om brukeren samtykker til vår bruk av cookies. Se vår cookie-erklæring

3.2. Dersom en bruker samtykker til vår bruk av cookies, samler vi inn følgende personopplysninger om brukeren:

 • Brukerens atferd på nettsiden

3.3. Vi samler inn følgende personopplysninger fra brukere av denne nettsiden som velger å benytte seg av matchingstjenesten vår:

 • Hvorfor brukeren ønsker en personlig trener
 • Om brukeren ønsker online konsultasjoner med sin personlige trener
 • Hvor ofte brukeren ønsker å trene med en personlig trener
 • Når på døgnet brukeren ønsker å trene
 • Om brukeren ønsker hjelp til kosthold
 • Ønsket pris per time
 • Om brukeren har noen skader eller andre begrensninger
 • Ønsket kjønn på sin personlige trener
 • Brukerens fødselsår
 • Brukerens navn
 • Brukerens epostadresse
 • Brukerens telefonnummer
 • Postnummer for stedet der brukeren bor
 • Om brukeren har mulighet til å reise inn til Oslo
 • Brukerens eventuelle valgfrie tekst under "Er det noe annet vi burde vite?"

3.4. Vi samler inn følgende personopplysninger fra brukere av denne nettsiden som kontakter oss gjennom et av våre 2 kontaktskjemaer:

 • Brukerens navn/selskap
 • Brukerens e-post
 • Brukerens valgfrie melding

3.5. Vi samler inn følgende personopplysninger fra personlige trenere som etablerer et kommersielt samarbeid med oss:

 • Om, og i så fall hvilket, treningsenter de er tilknyttet
 • Utdannelse
 • Bosted/arbeidssted
 • Faktura-informasjon
 • Alder
 • Kjønn
 • Antall år med erfaring innen trening/helse/ernæring

4. Formålet med innhentingen av personopplysninger på denne nettsiden

4.1. Vi samler inn personopplysninger på denne nettsiden av flere ulike grunner:

 • For å få innsyn i brukeradferd og dermed kunne forbedre den generelle brukeropplevelsen
 • For å kunne skreddersy personlige brukeropplevelser
 • For å huske personlige bruker-preferanser
 • For å kunne levere matchingstjenesten
 • For å muliggjøre salg og markedsføringsaktiviteter
 • For å muliggjøre kommersielle samarbeid med personlige trenere og treningssentre

5. Samtykke

5.1. Når du benytter deg av nettsiden vår samtykker du til følgende:

 • At vi lagrer personopplysninger som angitt under punkt 3.1

5.2. Når du benytter deg av matchingstjenesten vår samtykker du til følgende:

 • At vi lagrer personopplysninger som angitt under punkt 3.2
 • At vi kan kontakte deg over epost, sms og telefon
 • At vi deler personopplysninger som angitt under punkt 3.2 med de personlige trenerne og treningssentrene som vi samarbeider med
 • At de personlige trenerne og treningssentrene som vi deler personopplysninger med kan kontakte deg over e-post, sms og telefon

5.3. Når du benytter deg av et av våre 2 kontaktskjemaer samtykker du til følgende:

 • At vi lagrer personopplysninger som angitt under punkt 3.3
 • At vi kan kontakte deg over e-post, sms og telefon

5.4. Når du etablerer et kommersielt samarbeid med oss samtykker du til følgende:

 • At vi lagrer personopplysninger som angitt under punkt 3.4
 • At vi kan kontakte deg over e-post, sms og telefon

6. Hvor lenge lagres personopplysningene

6.1. Personopplysningene slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendige for de formålet de ble innhentet for.

6.2. Personopplysninger slettes eller anonymiseres alltid innen 2 år*

* Pågår det en aktiv dialog eller et aktivt samarbeid med en bruker i over 2 år, og selskapet har et reelt behov for brukerens personopplysninger i tilknytning til den aktive dialogen eller samarbeidet, lagres personopplysningene frem til den aktive dialogen eller samarbeidet er over. Dette gjelder selv om grensen på 2 år overskrides. Typisk gjelder dette for personlige trenere som vi har etablert et kommersielt samarbeid med.

7. Informasjonsdeling med tredjepart

7.1. For brukere som velger å benytte seg av matchingstjenesten vår, deler vi personopplysninger som angitt under punkt 3.2 med de personlige trenerne og treningssentrene som vi til enhver tid samarbeider med. Vi tar ikke ansvar for tredjeparts behandling av personopplysninger.

7.2. For brukere som ikke benytter seg av matchingstjenesten vår, deler vi ikke personopplysninger med tredjepart

7.3. For brukere som godtar vår bruk av cookies, deler vi anonymisert data med google gjennom vår bruk av google analytics. Se vår cookie-erklæring for mer informasjon om dette.

8. Hvor oppbevares personopplysningene?

8.1. Personopplysningene oppbevares på følgende steder:

 • Personopplysninger som angitt under punkt 3.1 og 3.2 oppbevares på selskapets google analytics bruker
 • Personopplysninger som angitt under punkt 3.3 oppbevares på selskapets database tilknyttet ptmatch.no. Databasen som benyttes er levert av Sanity. Se https://www.sanity.io
 • Personopplysninger som angitt under punkt 3.4 oppbevares på selskapets epost-konto
 • Personopplysninger som angitt under punkt 3.5 oppbevares på: selskapets database tilknyttet ptmatch.no, samt selskapets epostkonto

9. Innsyn, endring og sletting av personopplysninger

9.1. Brukere av denne nettsiden kan når som helst henvende seg til oss gjennom vårt kontaktskjema og be om innsyn, endring eller sletting av vedkommendes personopplysninger. I slike tilfeller kreves det at brukeren bekrefter sin identitiet.

10. Kontakt

10.1. Spørsmål knyttet til innholdet i denne personvernerklæringen kan sendes inn via vårt kontaktskjema. Vi besvarer alle henvendelser senest innen 48 timer.