Motivasjon - en nøkkel til suksess i Personlig Trening

Motivasjon er en viktig faktor i mange aspekter av livet, og spesielt når det kommer til helse og fysisk aktivitet. Men hva er motivasjon egentlig, og hvordan kan en personlig trener motivere klientene sine?

To kvinner som gir high five mens de trener

Bli matchet med en personlig trener

Fyll ut et enkelt skjema så matcher vi deg med den personlige treneren som best dekker dine behov

personal trainer and female client
En forfatter av artikler

Øyvind Bringedal

Publisert: 02-12-2023

Hva er motivasjon - to sentrale teorier

Maslows behovshieraki

Det finnes ulike teorier om motivasjon, men en av de mest kjente er Maslows behovshierarki. Teorien ble utviklet av den russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow på 1940-tallet, og har fått en sentral plass innen det psykologiske fagfelt. Teorien legger til grunn at mennesker har grunnleggende behov som må tilfredsstilles før vi kan konsentrere oss om høyere mål. Disse grunnleggende behovene inkluderer fysiske behov som mat og søvn, samt sosiale behov som aksept og tilhørighet. Så lenge disse behovene ikke er dekket mangler organismen noe, det er en tilstand av ulikevekt som først forsvinner når likevekten er gjenopprettet. Først når likevekten er etablert og behovene dekket, kan vi konsentrere oss om behov som er høyere oppe i behovshierarkiet. Øverste nivå av hierarkiet handler om selvrealisering, dvs. å utforske og oppleve våre unike evner og interesser.

Selvbestemmelsesteorien

En annen viktig teori om motivasjon er selvbestemmelsesteorien utviklet av psykologene Richard Ryan og Edward Deci. Teorien legger til grunn at vi mennesker har tre grunnleggende behov som fungerer som byggesteiner for motivasjon: Opplevelse av henholdsvis: tilhørighet, kompetanse, og selvbestemmelse (autonomi). Særlig mener de at dette med selvbestemmelse spiller en sentral rolle for å motivere oss. Dersom noe er lite lystbetont, eller noen forteller oss akkurat hva vi skal gjøre (og på hvilken måte), kan vi fort miste motivasjonen. Motsatt er det dersom vi opplever at vi gjør noe frivillig, noe vi har lyst til å gjøre, og dessuten om vi opplever at vi kan styre fremgangsmetoden selv. I slike tilfeller vekkes et indre driv og motivasjonen vil være høy.

Bruk av motivasjonsteori i personlig trening

Som personlig trener har du en unik mulighet til å hjelpe klientene dine med å øke deres motivasjon og oppnå deres mål. Her er noen teknikker du kan benytte deg av:

Begynn med grunnleggende behov

Ifølge Maslows behovshierarki er det viktig å tilfredsstille klientenes grunnleggende behov først. Dette kan være å sørge for at de har et balansert kosthold eller å hjelpe dem med å håndtere stress. Først når disse grunnleggende behovene er dekket kan man ifølge teorien begynne å konsentrere seg om behov som er høyere oppe på behovspyramiden. Da kan den personlige treneren for eksempel rette fokus mot bedret kroppsholdning, slanking, eller hjelpe klienten mot drømmen om en six-pack.

Fostre autonomi

Ifølge selvbestemmelsesteorien er mennesker som nevnt mest motiverte når de opplever at deres handlinger bekrefter deres grunnleggende psykologiske behov for kompetanse, relasjoner og autonomi. Som personlig trener kan du hjelpe klientene dine ved å la dem sette sine egne mål og delta i beslutningsprosessen, samt gi dem positive tilbakemeldinger på deres fremgang og ferdigheter.

Skap positive relasjoner

Å ha en støttende relasjon til en personlig trener kan være en stor motivator for mange. Du kan oppmuntre klientene dine ved å være en god lytter, støtte deres mål og feire deres fremgang med dem.

Gjør treningen meningsfull

Mange mennesker blir demotivert når treningen føles meningsløs eller monoton. Du kan hjelpe klientene dine ved å gjøre treningen mer meningsfull ved å knytte den til deres livsmål eller personlige verdier.

Unngå de store feilene i motivasjon

For å oppnå suksess som personlig trener, er det viktig å unngå de store feilene i motivasjon. Her er noen ting du bør unngå:

Overvåking og kritikk

Overvåkning og kritikk kan føre til at klientene føler seg kontrollert og undervurdert, noe som kan ha en negativ innvirkning på deres motivasjon.

Monotoni

Monotoni kan føre til at klientene blir lei eller utbrent. Du kan unngå dette ved å tilby ulike former for trening og å variere treningen deres regelmessig.

For store forventninger

For store forventninger kan føre til at klientene blir overveldet og demotivert. Du bør alltid sette realistiske mål og jobbe sammen med klientene dine for å oppnå dem på en sunn og balansert måte.

Avslutning

Motivasjon spiller en viktig rolle i suksessen i personlig trening. Ved å forstå teori om motivasjon og bruke de riktige teknikkene, kan personlige trenere hjelpe klientene sine med å få mest mulig ut av treningen sin.

Les også

image

Personlig Trening

Personlig trening innebærer å samarbeide med en kvalifisert personlig trener for å ...

image

David Scavera

Les mer

image

Personlig trener kurs

Personlig trening er en stadig voksende bransje, og det å være kvalifisert er nøkke...

Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 03-09-2024

Les mer

image

Trenger jeg PT?

Mange av oss har stilt spørsmålet: "Trenger jeg virkelig en personlig trener (PT) f...

Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 08-20-2023

Les mer