Hvorfor en personlig trener bør ha salgskompetanse

Salgskompetanse er noe som er viktig innenfor mange yrker. Pt-yrket er intet unntak. I denne artikkelen ser vi ha salgskompetanse er, og knytter det opp mot pt-yrket.

Businessmann som snakker i telefonen på et kontor

Bli matchet med en personlig trener

Fyll ut et enkelt skjema så matcher vi deg med den personlige treneren som best dekker dine behov

personal trainer and female client
Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 01-27-2023

Hva er salgskompetanse?

Salgskompetanse er evnen til å identifisere, tilpasse og levere et produkt eller tjeneste til en kunde på en måte som oppfyller kundens behov og ønsker. For personlige trenere kan dette innebære alt fra å selge pt-timer til å selge et medlemskap på et treningssenter. Salgskompetanse innebærer også evnen til å lytte til kundens behov, kommunisere klart og effektivt, og å håndtere avslag og motstand.

Hvorfor er salgskompetanse viktig for en personlig trener?

Som personlig trener er det viktig å ha salgskompetanse for å kunne skaffe nye kunder og øke inntektene. Kundene kommer sjeldent av seg selv, og ofte må de personlige trenerne aktivt nå ut til nye kunder. Dette kan for eksempel skje over telefon, e-post eller i kundemøter. Ofte er det slik at kunder på et treningssenter får tilbud om en gratis pt-økt som del av abonnementet sitt, da er det opp til den aktuelle pt'en å selge seg godt inn slik at kunden sitter igjen med et ønske om å faktisk kjøpe pt-timer.

Salgskompetanse er en helt essensiell del av det å være en personlig trener, og spiller ofte en mye større rolle i pt-yrket enn det mange hadde forventet seg når de begynner på pt-studiet eller kommer ut i sin første jobb som pt.

Hvordan kan en personlig trener utvikle sin salgskompetanse?

Det finnes flere måter en personlig trener kan utvikle sin salgskompetanse på. En metode er å delta på salgskurs eller salgstrening, enten det er online eller i person. Det er også viktig å øve på salgsteknikker og å lære av erfarne selgere. En annen metode er å lære av egen erfaring, ved å teste ulike salgsteknikker og se hva som fungerer best. Det finnes dessuten flere gode bøker om salg, et par vi kan anbefale er 'SPIN Selling' av Neil Rackham, og 'How to win friends and influence people' av Dale Carnegie.

Hva er viktig å huske på når man selger som personlig trener?

Når en personlig trener selger sine tjenester, er det viktig å huske på at man skal selge en løsning på kundens problem eller et ønske, i stedet for bare å selge et hvilket som helst produkt eller tjeneste. Det er derfor viktig å lytte til kundens behov og ønsker, og å tilpasse tilbudet etter dette. Det er også viktig å være ærlig og åpen om hva man kan tilby, og å ikke love noe man ikke kan holde.

Videre er det viktig å etablere en relasjon med kunden, ved å vise interesse og empati. Dette kan hjelpe til å bygge tillit og øke sjansen for at kunden velger å kjøpe tjenestene dine.

Som personlig trener, er det også viktig å ha kunnskap om de ulike treningsformene og å kunne forklare fordelene ved disse på en klar og forståelig måte. Dette kan hjelpe kunden i valget av treningsprogram eller tjeneste. Et gammelt ordtak innen salg går som følger: 'En forvirret kunde kjøper ikke'. Derfor er det helt avgjørende å sitte på mye kunnskap om alt innen personlig trening, og dessuten ha evnen til å forklare dette på en enkelt og intuitiv måte til kunden.

Oppsummering

I denne artikkelen har vi sett på hvorfor salgskompetanse er viktig for en personlig trener og hvordan det kan bidra til økt inntekt og flere kunder. Vi har sett at en viktig del salg er å lytte til kundene, etablere relasjoner, ha kunnskap om de ulike treningsformene, og å være ærlig.

Salgskompetanse er en viktig ferdighet for en personlig trener å ha, da det kan bidra til økt inntekt og flere kunder. Ved å utvikle sin salgskompetanse, lære av erfarne selgere og øve på salgsteknikker, kan en personlig trener øke sjansene for suksess i å selge sine tjenester. For å oppnå dette, kan det være lurt å ta kurs eller delta på seminarer som fokuserer på salg og kommunikasjon.

Kort sagt, salg er en avgjørende faktor for suksessen til en personlig trener, og det er viktig å investere tid og krefter i å utvikle sin salgskompetanse for å kunne tilby kvalitetstjenester til kundene og å skape en stabil inntektskilde.

Les også

image

Personlig Trening

Personlig trening innebærer å samarbeide med en kvalifisert personlig trener for å ...

image

David Scavera

Les mer

image

Personlig trener kurs

Personlig trening er en stadig voksende bransje, og det å være kvalifisert er nøkke...

Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 03-09-2024

Les mer

image

Trenger jeg PT?

Mange av oss har stilt spørsmålet: "Trenger jeg virkelig en personlig trener (PT) f...

Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 08-20-2023

Les mer