Personlig trener pris

Prisen for en personlig trener avhenger av en rekke faktorer. Erfaring, utdannelse og ansenitet for å nevne noen. Hvor mye man som klient skal si seg villig til å betale for en PT avhenger også av flere forskjellige faktorer. Blant annet hvilke resultater man vil oppnå, hvor man ønsker å trene, og åpenbart hvor mye penger man har til rådighet. I denne guiden skal vi se nærmere på disse og andre ting knyttet til prisen for en personlig trener.

En kvinne i romaskin blir veiledet av en personlig trener

Bli matchet med en personlig trener

Fyll ut et enkelt skjema så matcher vi deg med den personlige treneren som best dekker dine behov

personal trainer and female client
En forfatter av artikler

Øyvind Bringedal

Publisert: 01-18-2023

Erfaring og utdannelse hos den personlige treneren

Den klare hovedregelen er at man må betale mer for en PT jo mer utdannelse og erfaring vedkommende har. Ofte opererer treningsstudioer og PT-klinikker med ulike nivåer på sine personlige trenere. For eksempel har treningsstudioet SATS delt opp i 4 forskjellige nivåer. På nivå 1 finner man personlige trenere med minimum 60 studiepoeng fra grunnutdannelsen som PT, og som har gjennomfør et PT-start-kurs. De personlige trenerne på dette nivået har imidlertid lite eller ingen erfaring fra PT-yrket. I den andre enden av skalaen, på nivå 4, finner man personlige trenere med enten mastergrad innen relevant utdanning (idrett, fysioterapi eller lignende), eller minimum 60 studiepoeng fra grunnutdannelsen som PT + minst 4500 gjennomførte PT-timer (og i tillegg relevant tilleggsutdanning på minst 20 dager). Prisen per time for en PT på nivå 1 ligger på rundt 650 kr, og på nivå 4 ligger den på 1100 kr. (Det gjøres oppmerksom på at dette er prisene og nivåene som gjelder i skrivende stund).

Det er vanlig hos de fleste aktørene i denne bransjen å differensiere mellom PT’er på ulike nivåer. Det er imidlertid ikke et fast system på hvem som faller innenfor de ulike nivåene, for eksempel kan nivå 4 utgjøre noe helt annet på et annet treningssenter enn SATS. Prisene følger heller ikke et fast system ut fra de ulike nivåene. Vi har vært borti PT'er som koster så lite som 300 kr timen, helt opp til 4000 kr per time.

Ønskede resultater

Hvilken pris man skal si seg villig til å betale for en personlig trener henger selvsagt sammen med hvilke resultater man ønsker. Man hører gjerne om Hollywood-kjendiser som transformer kroppen sin totalt over en 6 måneders periode, i slike tilfeller er det som regel verdenskjente PT’er som er inni bildet. I disse tilfellene benytter dessuten ofte skuespillerne seg av PT’ene på en daglig basis, og får hjelp til å håndtere hver minste lille detalj i treningsregimet sitt for å sikre optimaliserte resultater. Bruk av PT på denne måten kan være svært kostbart, og noe som først og fremst er forbeholdt de med mye penger.

Selv om man ikke har råd til å benytte seg av PT’er på samme som nivå som Hollywood-kjendiser, kan man finne mindre kostbare PT’er som gjør en ekstremt god jobb med å sikre gode resultater. Opp gjennom årene har vi sett utallige eksempler på klienter som har totalforandret sin fysiske form ved hjelp av en personlig trener som ikke koster skjorta. Det å ha noen som stiller en til ansvar, lager et skreddersydd treningsprogram og som hjelper til med å sikre progresjon i treningen, er ekstremt verdifullt. Det finnes ekstremt mange dyktige personlige i Norge, og man kan komme langt med en PT til 700 – 800 kroner timen som man benytter seg av 4 ganger i mnd. Det er viktig å huske på at personlige trenere ofte har dedikert livet sitt til trening og forståelse av hvordan man skal oppnå gode treningsresultater, det å få hjelp av personer med slik kompetanse kan utgjøre en enorm forskjell med tanke på de treningsresultatene man oppnår.

Ønsket treningssted

Når man trener med en personlig trener, er det ingen standardmodell for hvor treningen skal foregå. Hvor treningen skal foregå kan imidlertid påvirke prisen for den personlige treneren. Ønsker man en PT som kommer hjem til seg, tar PT’en gjerne betalt for reiseveien samt for eventuelt frakt av utstyr. Enkelte PT’er har en fast sats på 200 kr per time på reisefot, men den nøyaktige prisen for dette vil selvsagt variere fra PT til PT. Ønsker man på den annen side å trene på et studio med den personlige treneren, kan typen studio utgjøre en forskjell når det kommer til pris. Et vanlig treningssenter tar gjerne ordinær medlemsavgift for samtlige personer som trener der, uavhengig av om de benytter seg av PT eller ikke. Men da får man til gjengjeld mulighet til å trene på senteret også utenom timene som er fastsatt til å trene sammen med PT’en. Andre treningsstudioer tilbyr kun trening med personlig trener, altså er man avskåret fra å trene på studioet på egenhånd uten en personlig trener. I slike tilfeller er gjerne prisen for å trene på studioet innbakt i prisen man betaler for den personlige treneren. Andre studioer igjen, tilbyr trening både med og uten PT, men garanterer alltid privatøkter (altså at klienten har hele treningsstudioet for seg selv når han/hun trener). Dette kan ofte være kostbart for klienten. Det finnes også enkelte studioer med en mellomløsning, der man kan trene med og uten PT, men med en garanti om at det er svært få andre til stede.

Fasilitetene som de ulike treningsstudioene/sentrene tilbyr, vil selvsagt også kunne påvirke prisen man må betale for personlig trening. Det samme gjelder utstyret som studioene stiller til disposisjon for klientene sine. Man finner studioer på alle nivåer, alt fra ekstremt luksuriøse studioer med topp moderne utstyr og som tilbyr vask/stryking av klær mens klienten trener, til enklere studioer som kun inneholder frivekter og et par treningsapparater. Jo mer luksuriøst, jo mer må man som regel punge ut med.

Hvor mye skal man betale for en PT?

Det er intet fasitsvar på hvor mye man skal betale for en personlig trener. Det kommer helt an på hvilke krav man setter, og hvor mye penger man har tilgjengelig. Vi anbefaler å teste forskjellige personlige trenere, på den måten får man dannet seg et bilde av hva man faktisk får for den prisen man betaler. Det er selvsagt også faktorer som er relevante, men som ikke bestemmes av pris. Eksempelvis personlig kjemi mellom klienten og den personlige treneren, hvor PT’en er lokalisert i forhold til hvor klienten bor. Ønsker du å prøve en ny personlig trener kan du benytte deg av vår matchingstjeneste her på PTmatch.

Les også

image

Personlig Trening

Personlig trening innebærer å samarbeide med en kvalifisert personlig trener for å ...

image

David Scavera

Les mer

image

Personlig trener kurs

Personlig trening er en stadig voksende bransje, og det å være kvalifisert er nøkke...

Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 03-09-2024

Les mer

image

Trenger jeg PT?

Mange av oss har stilt spørsmålet: "Trenger jeg virkelig en personlig trener (PT) f...

Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 08-20-2023

Les mer