Personlig trening og kommunikasjon

Kommunikasjon kan ta mange former, verbal, ikke-språklig og digital. I denne artikkelen tar vi et teoretisk perspektiv på begrepet kommunikasjon, og knytter det opp mot måten en klient og en personlig trener kommuniserer på.

To kvinner sitter på en treningsmatte

Bli matchet med en personlig trener

Fyll ut et enkelt skjema så matcher vi deg med den personlige treneren som best dekker dine behov

personal trainer and female client
Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 01-26-2023

Hva er kommunikasjon?

Kommunikasjon er prosessen med å formidle informasjon mellom to eller flere individer. Dette kan skje på ulike måter, som verbal eller ikke-verbal kommunikasjon, skriftlig eller digital kommunikasjon. Kommunikasjon kan også skje i ulike kontekster, som i en profesjonell eller sosial setting. Det er viktig å forstå at kommunikasjon alltid skjer i relasjon til omgivelsene og i en kontekst.

Kommunikasjon i personlig treningssituasjoner

I en personlig treningssituasjon er kommunikasjonen mellom klienten og personlig treneren avgjørende for å oppnå ønskede resultater. Kommunikasjonen mellom trener og klient kan påvirkes av flere faktorer, som klientens forforståelse og forventninger til treningsøkten, trenerens kommunikasjonsstil og evne til å etablere en relasjon basert på tillit og gjensidig respekt.

En viktig komponent i kommunikasjonen mellom trener og klient er såkalt "relasjonskompetanse". Det å ha evnen til å skape en relasjon preget av åpenhet og gjensidig respekt kan hjelpe treneren med å forstå klientens individuelle behov og tilpasse treningsøkten deretter. Dette kan også bidra til å øke klientens motivasjon.

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon

I tillegg til verbal kommunikasjon, som ord og setninger, er også ikke-verbal kommunikasjon viktig i personlig treningssituasjoner. Ikke-verbal kommunikasjon inkluderer kroppsspråk, ansiktsuttrykk og tonefall. Dette kan gi viktig informasjon om klientens følelser og holdninger, som kan være nyttig for treneren å ta hensyn til når han eller hun tilpasser treningsøkten.

En annen viktig komponent i kommunikasjonen er empati. Trenerens evne til å forstå og dele klientens følelser kan hjelpe med å etablere en relasjon basert på tillit og øke klientens motivasjon og følelse av å bli tatt godt hånd om.

Kontekst og omstendigheter

Kontekst og omstendigheter kan også påvirke kommunikasjonen mellom trener og klient. Et eksempel kan være at det er klientens første gang på et treningssenter, og at han eller hun har en forforståelse om at treningssentre er skummelt. Dette kan skape usikkerhet og påvirke klientens oppførsel i treningsøkten. Treneren bør være oppmerksom på dette og tilpasse treningsøkten deretter for å skape en trygg og komfortabel opplevelse for klienten.

Konklusjon

Kommunikasjon er en viktig del av personlig treningssituasjoner og kan påvirke både klientens opplevelse og resultatene av treningsøkten. Trenere bør være bevisst på kommunikasjonskompetanse, relasjonskompetanse, kontekst og omstendigheter for å skape en trygg og positiv treningsøkt for klienten. Samtidig er det viktig å være bevisst på at vi kommuniserer på flere nivåer og å ha evnen til å lese klientens kommunikasjon

Les også

image

Personlig Trening

Personlig trening innebærer å samarbeide med en kvalifisert personlig trener for å ...

image

David Scavera

Les mer

image

Personlig trener kurs

Personlig trening er en stadig voksende bransje, og det å være kvalifisert er nøkke...

Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 03-09-2024

Les mer

image

Trenger jeg PT?

Mange av oss har stilt spørsmålet: "Trenger jeg virkelig en personlig trener (PT) f...

Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 08-20-2023

Les mer