Utdannelsen til en personlig trener. Hvor viktig er den?

Ikke alle personlige trenere har samme utdannelse. Her kan du lese om viktigheten av utdannelsen til en personlig trener.

Mann som tar pushups under veiledning av en personlig trener

Bli matchet med en personlig trener

Fyll ut et enkelt skjema så matcher vi deg med den personlige treneren som best dekker dine behov

personal trainer and female client
En forfatter av artikler

Øyvind Bringedal

Publisert: 09-02-2022

Introduksjon

Mange tenker kanskje at alle personlige trenere har samme utdannelse, med slik er det imidlertid ikke. Spennet er stort; alt fra personlige trenere med ett års utdannelse til de med master- eller doktorgrad. Det finnes dessuten personlige trenere med utdannelse på tvers av flere fagfelt, for eksempel idrett og fysioterapi. Spørsmålet vi skal ta for oss her, er hvor stor vekt man skal legge på utdannelsen til en PT?

Forskjellige typer utdannelser

Før vi går i gang med å diskutere hvor mye vekt man skal legge på utdannelsen til en personlig trener, skal vi se på noen hovedlinjer innen utdannelse av personlige trenere. I motsetning til det mange kanskje tror, er det nemlig ikke slik at alle personlige trenere har samme utdannelse.

Årstudium

Den kanskje vanligste utdannelsen blant personlige trenere, er årsstudium i personlig trening. Her tilegner man seg grunnkunnskaper innen for eksempel treningslære, coaching, oppbygging av treningsprogrammer, ernæring, og skadeforebygging. Studiet består av både teori og praksis. Typisk tiltrekker dette studiet seg unge mennesker som er over gjennomsnittet interessert i trening.

Bachelor eller master

En del personlige trenere har bachelor- eller mastergrad innen idrett. Dette kan for eksempel være noen som har studert på Norges idrettshøyskole. Naturligvis vil de som har bachelor eller master innen idrett, ha mer kjøtt på beina enn de som kun har et årsstudium bak seg.

Doktorgrad

Enkelte personlige trenere har faktisk doktorgrad innen idrett/trening. Dette er en utdannelse som innebærer flere år på skolebenken med strenge akademiske krav. Personer med doktorgrad har typisk spesialisert seg innenfor et spesielt område av idrett/trening.

Utdannelse på tvers av fagfelt

Som vi nevnte innledningsvis, har enkelte personlige trenere utdannelse fra forskjellige fagfelt. Typiske kombinasjoner her er idrett og ernæring, idrett og fysioterapi, eller idrett og coaching. Personlige trenere med en slik sammensatt bakgrunn vil gjerne ha et bredere perspektiv på treningen, enn de uten.

Utdannelsen til en personlig trener – hvor viktig er den?

Et helt avgjørende spørsmål når man skal besvare spørsmålet om hvor viktig utdannelsen til en personlig trener er, er hva en ønsker å få ut av en personlig trener. Mange hobbymosjonister ønsker seg en personlig trener rett og slett for å komme i gang med trening. Som en tommelfingerregel kan man si at utdannelsen til en PT er mindre viktig i slike tilfeller. Da er det kanskje mer sentralt hvor flink PT'en er til å motivere deg, eller til å følge opp at du faktisk kommer deg på trening og gjør det du skal gjøre. Andre viktige ting kan være at PT'en klarer å pushe deg, eller skaper en relasjon bestående av en passelig mix av coach og venn. Slike egenskaper gjelder gjerne litt uavhengig av utdannelsesnivå, og er egenskaper som PT'en kanskje har tilegnet seg på andre måter gjennom livet. Vi skal imidlertid ikke avskrive at slike og lignende egenskaper også kan bygges opp gjennom utdannelse, men vi hevder allikevel at dette er ferdigheter som kan finnes hos mange PT'er med også kort utdannelse. Når dette er sagt, skal vi imidlertid peke på et spesielt tilfelle hvor utdannelse hos PT'en også vil kunne være veldig viktig for hobbymosjonisten. Nemlig tilfeller hvor en trenger spesialtrening pga. helse eller skader. Da snakker vi naturligvis ikke om tilfeller med for eksempel en vond tå eller at man har litt lite tøyelighet i hamstrings. PT'er med årsstudium bak seg, har fått grunnleggende opplæring innen skader, helse og skadeforebygging, og vil kunne tilpasse treningen til lettere skader og helseproblemer. Det vi snakker om, er mer alvorlige helseproblemer som fordrer et skreddersydd treningsopplegg av noen med særskilt kompetanse. I slike tilfeller vil vi faktisk også anbefale å snakke med lege i forkant av treningen.

Foruten om tilfeller med helseproblemer og skader, er det et annet tilfelle vi ønsker å peke på hvor utdannelsesnivået til PT'en du velger kan være av stor betydning. Nemlig tilfeller hvor du ønsker å oppnå ekstreme resultater. Det kan for eksempel tenkes at du er svært overvektig og ønsker å gå fort ned i vekt, eller at du trener for å være med i konkurranser på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Ofte vil slike ekstreme resultater kreve hjelp fra personer med spisskompetanse innen idrett, anatomi, kroppens fungering, og andre tilgrensende områder. Både for å sørge for at man faktisk oppnår resultatene, men også for å forhindre skader eller helseproblemer på veien. Ting som toppidrett og ekstrem vektnedgang kan faktisk være direkte farlig om man ikke vet hva man holder på med.

Du som leser sitter kanskje nå og tenker: Men hva med meg da? Jeg som verken er hobbymosjonist som sliter med å komme meg på trening, eller skal drive med toppidrett, men som ønsker et løft i treningsresultatene mine. I disse tilfellene vil vi påstå at ting blir mer nyansert. Som en tommelfingerregel kan man si at høyere utdanningsnivå hos PT'en øker sannsynligheten for et mest mulig riktig og vellykket treningsregime. Samtidig er det for all del ikke slik at man ikke kan oppnå svært gode resultater med en personlig trener med kortere utdannelse. Det finnes personlige trenere med kort utdannelse som har en utrolig evne til å motivere, coache, og systematisere treningen ens. Man skal ikke glemme at mange personlige trenere nær sagt har viet livet sitt til trening og kroppslig bevegelse, og kanskje har hentet mye erfaring utenfor universiteter og høyskoler. Man kan for eksempel tenke seg en personlig trener som selv har gått på toppidrettsgymnas, og som selv har blitt trent av elitetrenere. Vedkommende har åpenbart lært svært mye om idrett og trening, selv om de formelle papirene fra en høyskole eller et universitet mangler. I slike tilfeller handler det kanskje mer om å finne riktig personlig trener nettopp for deg, litt uavhengig av utdannelsesnivå hos PT'en. Ting som kjemi, hvor godt PT'en evner å motivere og inspirere nettopp deg, hva slags bakgrunn han/hun har, kan være viktige vurderingsmomenter her. Så er det åpenbart også et økonomisk spørsmål, hvor mye ønsker nettopp du å investere i en personlig trener?

Les også

image

Personlig Trening

Personlig trening innebærer å samarbeide med en kvalifisert personlig trener for å ...

image

David Scavera

Les mer

image

Personlig trener kurs

Personlig trening er en stadig voksende bransje, og det å være kvalifisert er nøkke...

Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 03-09-2024

Les mer

image

Trenger jeg PT?

Mange av oss har stilt spørsmålet: "Trenger jeg virkelig en personlig trener (PT) f...

Forfatter av artikler

Eilert Akerstad

Publisert: 08-20-2023

Les mer